Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Województwo Małopolskie poszukuje opiekunów

Cały czas trwa rekrutacja do projektu Małopolski Tele-Anioł. Oprócz osób niesamodzielnych, które będą mogły otrzymać za darmo tzw. opaskę bezpieczeństwa, Województwo Małopolskie szuka też opiekunów oraz wolontariuszy. To osoby, które w ramach projektu będą pomagać schorowanym i starszym w ich własnym domu.

 

5 września 2018
Czytaj więcej o: Województwo Małopolskie poszukuje opiekunów
Powiększ zdjęcie

Małopolski Tele-Anioł – Pierwsze opaski w Gminie Bochnia

Pierwsze opaski bezpieczeństwa trafiły już do mieszkańców Gminy Bochnia, uczestników innowacyjnego projektu Małopolski Tele-Anioł. Użytkownikami opasek są już mieszkańcy między innymi: Proszówek, Pogwizdowa, Baczkowa, Cikowic, Łapczycy i Cerekwi, a kolejne osoby otrzymają je w najbliższym czasie. Jak wynika z relacji pierwszych posiadaczy opasek jest to doskonałe urządzenie, które zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. 

2 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Małopolski Tele-Anioł – Pierwsze opaski w Gminie Bochnia

Małopolski Tele-Anioł

Celem projektu "Małopolski tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi osobom  niesamodzielnym, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

7 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Małopolski Tele-Anioł
Powiększ zdjęcie

DOBRY START

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „DOBRY START” wprowadzające jednorazowe

świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:

  1. 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
  2. 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: DOBRY START

Informacja dla świadczeniobiorców w związku ze zmianami w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach wychowawczych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

Przypominamy, że w związku z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), z dniem 1stycznia 2018 r. zadania realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń rodzinnych, w rozumieniu przepisów unijnych (w tym również przez Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Tarnowie), zostały przejęte do realizacji przez Wojewodę Małopolskiego. 

Na gruncie polskiego ustawodawstwa dotyczy to:

1)    świadczeń rodzinnych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.);

2)    świadczeń wychowawczych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.), tj. 500+;

3)    zasiłków dla opiekunów w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.);

4)    jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Informacja dla świadczeniobiorców w związku ze zmianami w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach wychowawczych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego